Ξυλεία πριστή

Aπό την στιγμή που η Ελλάδα δεν παράγει ποιοτική ξυλεία, είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε πριστή ξυλεία από άλλες χώρες...

...και αυτό κάνουμε από το 1979. 


Ξυλεία Σουηδίας,Φινλανδίας, Αυστρίας

Πιτς Παϊν, Δρύς, Κερασιά και OSB

Ιρόκο, Νιαγκόν, Φρακέ, Αμπούρα

Μεράντι, Yellow Ballau, Bangirai, Δάπεδα Deck
Αφοί Οικονομίδη Ο.Ε.

Εισαγωγές - Εξαγωγές Εμπόριο και κατεργασία ξύλου

1,5 Χλμ. Επαρχιακής Οδού Χορτιάτη - Αγ. Βασιλείου


Τ.Κ. 57010 - Τ.Θ. 181

Τ:2310 359 459 • F: 2310 208 075 • Ε: info@eco-bros.gr