Παρελκόμενα Στέγης

Αναπνέουσες, Ασφαλτικές, Ανακλαστικές

Κεραμίδια, Ασφαλτόπανα

Απλά, Λούστρο, Χρωματιστά

Βάσεις, Δοκοθήκες, κτλ.

Νερού και Διαλύτη

Παράθυρα Στέγης
Αφοί Οικονομίδη Ο.Ε.

Εισαγωγές - Εξαγωγές Εμπόριο και κατεργασία ξύλου

1,5 Χλμ. Επαρχιακής Οδού Χορτιάτη - Αγ. Βασιλείου


Τ.Κ. 57010 - Τ.Θ. 181

Τ:2310 359 459 • F: 2310 208 075 • Ε: info@eco-bros.gr